Onderwijs
"Bij ons telt elke talent!"

Visie

Voor alle groepen

Wij gaan binnen ons speel-ontwikkel-leerplein uit van het principe dat iedereen meetelt en waar ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontplooien. Binnen onze missie en visie staan de 5 o’s als uitgangspunt: onderwijs, opvang, ontspanning, opvoeding en ouders. Deze uitgangspunten vormen samen met onze kernwaarden de basis van waaruit gewerkt wordt. Het middelpunt is het kind, en daaromheen creëren we een omgeving waarin het kind de beste ontwikkelkansen krijgt aangeboden. We willen dat kinderen een stevige basis hebben als ze na groep 8 ons speel-ontwikkel-leerplein verlaten. Maar we willen de kinderen ook op gebieden als sport, cultuur, wetenschappen, techniek etc prikkelen. Dit doen we onder meer via Bron van Talent, De Bronderzoekers en SOLve|IT-lessen.

 

SOL

Voor alle groepen

Een SOL is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één missie en één team. Baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar worden in één doorgaande lijn gevolgd.

 

Ons SOL biedt onderwijs, kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook culturele en sportactiviteiten afgestemd op de behoeftes van de kinderen. Wij werken met verschillende vakspecialisten voor kunst, cultuur, sport, muziek en techniek. Ook werken wij samen met Hi5Ambacht op diverse vakgebieden. Kinderen kunnen zich zo binnen en buiten SOLtijd optimaal en volle breedte ontwikkelen.

 

Het jonge kind

Voor de groep 0-6 jaar

Het jonge kind krijgt extra zorg en aandacht. Vanaf de baby’s bij de opvang tot en met de kleutergroepen hebben we oog voor deze bijzondere groep kinderen, omdat het heel belangrijk is deze kinderen -die volop in ontwikkeling zijn- op adequate wijze te stimuleren en te begeleiden. Leren door spel staat hierbij voorop.

 

Voor kinderen vanaf 3 jaar oud bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan Siem, een speciaal lesprogramma voor 3-jarigen, uniek in Nederland.

Siem wordt aangeboden op onze locatie SOL Krommeweg.

 

Siem

Voor de groep 0-6 jaar

Binnen SOL Ambacht bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een uniek lesprogramma voor 3-jarigen. Dit unieke project voor Nederland is door ons ontwikkeld. Bij Siem werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen, om de kinderen op doordachte wijze te begeleiden en te ondersteunen. Spelenderwijs komen de kinderen tot leren, en de voortgang van de kinderen worden nauwkeurig bijgehouden. Op deze wijze wordt de kinderen optimaal voorbereid op de volgende stap in hun ontwikkeling: groep 1.

Siem wordt aangeboden op onze locatie SOL Krommeweg

 

SOLve|IT

Voor de groepen 6-13 jaar

SOLve|IT staat voor onderwijs dat uitgaat van STEAM: science, technology, engineering, arts en mathmatics, ofwel vakgebieden die voor de huidige en toekomstige maatschappij zeer relevant zijn. Op ons speel-ontwikkel-leerplein krijgen alle kinderen SOLve|IT-lessen aangebodenin drie vormen: projectlessen door gespecialiseerde leerkracht, Skills-lessen in de eigen klassen en opdrachten in de STEAM-hoek. Via deze lessen gaan kinderen aan de slag met wetenschappelijke experimenten, camera’s en green screen, Minecraft, programmeren in Scratch etc.

 

Engels

Voor alle groepen

Op ons speel-ontwikkeling-leerplein krijgen de kinderen Engelse activiteiten vanaf tweejarige leeftijd. Dit vroeg-vreemdetalenonderwijs heeft veel voordelen voor de kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat een vroegtijdige kennismaking met een vreemde taal de beste manier is om deze taal optimaal te leren beheersen. Daarnaast heeft deze ‘vreemde taalverwerving’ een positieve invloed op de algehele taalontwikkeling. Verder worden de communicatieve vaardigheden uitgebreid en is er een betere aansluiting op het voortgezet onderwijs.

 

Sociale Veiligheid

Voor alle groepen

Op ons speel-ontwikkel-leerplein investeren we heel veel in veiligheid, rust en structuur. Voor ons zijn dit drie basisvoorwaarden om tot goed onderwijs te komen, want pas als een kind zich veilig en prettig voelt zal het optimaal tot spelen, leren en ontwikkelen komen. Onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten staan hier ook voor. Dit doen we onder meer door het hanteren van diverse methodes, waaronder de sociale vaardigheidsmethode KWINK, die de kinderen al vanaf de opvang krijgen aangeboden. Binnen KWINK leren de kinderen hoe ze op een fijne manier met elkaar omgaan en hoe ze op een effectieve manier voor zichzelf kunnen opkomen.

 

Zorg

Voor alle groepen

Kinderen kunnen op allerlei gebieden extra ondersteuning nodig hebben. Op ons speel-ontwikkel-leerplein proberen wij altijd om aan die extra ondersteuningsvraag tegemoet te komen. Deze ondersteuning kan op cognitief, maar ook op een ander gebied zijn. Op cultureel gebied hebben wij ons jaarlijkse evenement Bron van Talent. Maar wij beschikken ook over een hoogbegaafdenspecialist en krijgen onze cognitief hoog- en meerbegaafde kinderen les in een groep met gelijkgestemden, genaamd De Bronderzoekers. Ons speel-ontwikkel-leerplein heeft specialisten in huis op het gebied van dyslexie, gedrag, hoogbegaafdheid, interne begeleiding, ICT, cultuur, Snappet, bewegingsonderwijs en rekenen.

 

SOL & Ouders

Voor alle groepen

De samenwerking met ouders en verzorgers is voor ons één van de meest waardevolle elementen. We werken immers samen met u aan de ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk om u als ouder zo optimaal mogelijk te informeren. Betrokkenheid van ouders wordt door ons zeer op prijs gesteld. Wij informeren u middels SOL-gids, SOL-informatiebrochure, nieuwbrieven, Parro, website en Facebook.

 

Sport en cultuur

Voor alle groepen

Cultuureducatie levert een cruciale, waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zo leren kinderen gevoelens en ervaringen te uiten, en creatief te denken. Op veel scholen is het culturele gebied toch een beetje ondergeschoven kindje. Op ons speel-ontwikkel- leerplein heeft het echt inhoud. Het jaarlijkse evenement Bron van Talent is er eentje waar we enorm trots op zijn. Op sportgebied geven wij het maximale toegestane aantal gymuren. Ook neemt de school deel aan diverse sporttoernooien.

 

Adres

Admiraal de Ruyterlaan 1

3342 TA Hendrik-Ido-Ambacht

 

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten en links naar andere websites.

Documenten