Onderwijs
"Bij ons telt elk talent!"

6 - 9 Jaar

TSO

 

Tussen de middag kan uw kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO) van SOL Admiraal.


Contact

 

BSO

 

De Buitenschoolse opvang (BSO) is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

 

 

 

 

Onderwijs groepen 3 t/m 5

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen en rekenen, daarbij voortbouwend op het geleerde in groep 1 en 2. Door middel van groeps- en/of individuele instructie- en verwerkingsactiviteiten waarbij steeds vaker gebruik wordt gemaakt van computerprogramma’s, zijn de kinderen een groot deel van de onderwijstijd bezig met taal en rekenen.

 

In groep 4 en 5 gaat het leerproces verder: Vanaf groep 4 werken de leerlingen ook met een tablet. Ook het begrijpend lezen doet zijn intrede: een uiterst belangrijke vaardigheid met het oog op hun verdere schoolloopbaan, waarin het van groot belang is de juiste informatie uit een stuk geschreven tekst te kunnen halen. Tijdens de rekenlessen worden de sommen steeds een beetje moeilijker: de getallen worden groter; We volgen een realistische rekenmethode: dat betekent dat de rekenopgaven altijd aangeleerd worden vanuit een alledaagse en herkenbare situatie. Naast dit lees-, reken- en taalonderwijs werken we uiteraard ook aan de creatieve en sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen.

Inschrijven

 

 

TSO

Overblijven is leuk!

Tijdens de TSO kan je energie opdoen en je eigen invulling geven aan sport, creatief of ontspanning (binnen en/of buiten). De TSO vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen en daarom vinden wij het belangrijk dat ze zich hierbij kunnen ontspannen en de gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Naast voldoende tijd om gezamenlijk te eten, bieden onze TSO medewerkers natuurlijk ook leuke activiteiten en spelmateriaal aan. Er wordt gedanst, gebouwd, geknutseld en nog veel meer. Ook is er tijd om te ontspannen of lekker buiten te spelen.

 

De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee, en eten gezellig met hun klasgenootjes.

 

Er zijn 2 verschillende opvangcontracten waar u uit kunt kiezen, structurele plaatsing of  incidentele plaatsing. Wij leggen u graag de verschillen uit.

Contact TSO

Informatie en tarieven

Inschrijven

 

BSO

De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Tijdens de buitenschoolse opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Pedagogisch medewerkers gaan in op signalen van de kinderen en benaderen ze op een positieve manier.

 

De kinderen bepalen zelf wat ze die middag gaan doen. Soms willen kinderen even “niets”, bijvoorbeeld als ze het na een lange schooldag prettig vinden om even niet te hoeven meedoen met activiteiten. Voor de kinderen, die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod, waaruit ze zelf mogen kiezen. Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in samenspraak met de kinderen het thema bepaald, welke aansluit bij hun behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en diversiteit van het aanbod. Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel en SOLve|IT activiteiten aan. Deze sportieve en onderzoekende activiteiten passen binnen onze visie van betekenisvol spelen en leren.

 

Er zijn verschillende vormen en mogelijkheden voor de buitenschoolse opvang van uw kind. Voor meer informatie kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen.

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

 

Adres

Admiraal de Ruyterlaan 1

3342 TA Hendrik-Ido-Ambacht

 

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten en links naar andere websites.

Documenten