Onderwijs
"Bij ons telt elk talent!"

0-6 jaar

Het jonge kind krijgt op SOL Admiraal extra zorg en aandacht. Vanaf de baby’s bij de opvang tot en met de kleutergroepen hebben wij oog voor deze bijzondere groep kinderen, omdat het heel belangrijk is deze kinderen -die volop in ontwikkeling zijn- op adequate wijze te stimuleren en te begeleiden. Leren door spel staat hierbij voorop. Binnen de leeftijdsgroep 0-6 jaar heeft SOL Admiraal: dagopvang, Siem (op SOL Krommeweg), peuterspeelgroep, onderwijs groepen 1 & 2, TSO en BSO. Klik hier voor meer informatie.

Siem

Voor kinderen vanaf 3 jaar oud bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan Siem (op SOL Krommeweg), een speciaal lesprogramma voor 3-jarigen, uniek in Nederland.

 

Peuterspeelgroep

De peuterspeelgroep is bestemd voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar en is vier dagdelen geopend. Onze peuterspeelgroep is VVE gecertificeerd.

 

 

TSO

Tussen de middag kan uw kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO) van SOL Admiraal. De kinderen eten, hun zelf meegebrachte lunch.

Contact

 

BSO

De Buitenschoolse opvang (BSO) is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Tijdens de BSO willen wij uw kind een fijne tijd bezorgen.

 

Dagopvang

De dagopvang is voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Het spelenderwijs uitdagen van het kind gebeurt de hele dag. Voor ons is het eigen en unieke ontwikkelingstempo van de kinderen maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Wij stimuleren de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:

  • Motorische vaardigheden (bijv. leren lopen)
  • Cognitieve vaardigheden/verstandelijke ontwikkeling (bijv. ruimtelijk inzicht)
  • Taalontwikkeling (bijv. leren praten)
  • Creatieve vaardigheden (bijv. fantasiespel en omgaan met materialen)

 

Binnen de dagopvang zijn er twee opvangvarianten. De eerste variant is het pakket met 52 weken opvang, de tweede variant is een 40 schoolweken pakket. Er geldt een minimale afname van 1 dag per week (dit mogen ook 2 halve dagen zijn).

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

 

Siem

Siem is onderwijs voor kinderen van 3 jaar. Siem is alleen in de schoolweken en is een combinatie van 2 dagdelen of meer. Siem is een nieuwsgierig stokstaartje en stokstaartjes staan erom bekend dat ze alles willen onderzoeken én de hele dag willen spelen! Siem is drie jaar, net als de kinderen die komen spelen. Bij Siem worden de kinderen gestimuleerd door middel van een uitdagende omgeving. Voor elk kind is er persoonlijke aandacht en begeleiding.

 

Plezier in leren door te spelen

Bij Siem maakt het kind spelenderwijs kennis met de structuur van het schoolgaan waardoor er een betere aansluiting met het basisonderwijs is. De groep 3-jarige krijgt deze ‘leer’-stof aangeboden door een leerkracht en een pedagogisch medewerker.

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

 

Peuterspeelgroep

SOL Ambacht en het VE programma Uk&Puk

Uk&Puk stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen door actief spel. Het is een totaalprogramma waar we met tien thema’s werken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen. Te noemen taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels. Het werken met deze methode leert kinderen spelenderwijs nieuwe vaardigheden.

 

De gemeente Hendrik- Ido-Ambacht vindt het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Dat betekent dat alle peuters in de gemeente van 2 tot 4 jaar de mogelijkheid hebben om een betaalbare peuterspeelgroep te bezoeken. Een voorschoolse opvang die toegankelijk is voor alle peuters, van werkende en niet-werkende ouders, voor kinderen met en zonder (taal)achterstand of een ontwikkelingsvoorsprong. Kinderen met een (taal) achterstand komen in aanmerking voor een VE plaats. (Voorschoolse Educatie). Vanaf 1 augustus 2020 geldt een landelijke aanbodplicht van 16 uur voorschools educatie en 8 uur voor subsidieplaatsen.

 

Om dit te kunnen bereiken heeft de gemeente haar beleid voor de peuteropvang gewijzigd. Met ingang van 31 augustus 2020 worden de uren van de peuterspeelgroepen verruimd van 2,5 uur naar 4 uur per dagdeel

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

 

Onderwijs groepen 1 & 2

De kleutergroepen werken de gehele schooldag thematisch aan alle kerndoelen binnen de leerlijnen.

Inschrijven

 

 

TSO

Tijdens de TSO kan je energie opdoen en je eigen invulling geven aan sport, creatief of ontspanning (binnen en/of buiten). De TSO vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen en daarom vinden wij het belangrijk dat ze zich hierbij kunnen ontspannen en de gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Naast voldoende tijd om gezamenlijk te eten, bieden onze TSO medewerkers natuurlijk ook leuke activiteiten en spelmateriaal aan. Er wordt gedanst, gebouwd, geknutseld en nog veel meer. Ook is er tijd om te ontspannen of lekker buiten te spelen.

 

De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee, en eten gezellig met hun klasgenootjes.

Er zijn 2 verschillende opvangcontracten waar u uit kunt kiezen, structurele plaatsing of  incidentele plaatsing. Wij leggen u graag de verschillen uit.

Contact TSO

Informatie en tarieven

Inschrijven

 

BSO

De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Tijdens de buitenschoolse opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Pedagogisch medewerkers gaan in op signalen van de kinderen en benaderen ze op een positieve manier.

 

De kinderen bepalen zelf wat ze die middag gaan doen. Soms willen kinderen even “niets”, bijvoorbeeld als ze het na een lange schooldag prettig vinden om even niet te hoeven meedoen met activiteiten. Voor de kinderen, die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod, waaruit ze zelf mogen kiezen. Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in samenspraak met de kinderen het thema bepaald, welke aansluit bij hun behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en diversiteit van het aanbod. Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel en SOLve|IT activiteiten aan. Deze sportieve en onderzoekende activiteiten passen binnen onze visie van betekenisvol spelen en leren.

 

Er zijn verschillende vormen en mogelijkheden voor de buitenschoolse opvang van uw kind. We bieden een flexibel pakket en een standaard pakket aan. Voor meer informatie kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen.

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

 

Adres

Admiraal de Ruyterlaan 1

3342 TA Hendrik-Ido-Ambacht

 

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten en links naar andere websites.

Documenten