Bestuur

De vier SOLs zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Kinderopvang Ambacht en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht. (KOA en SOPHIA)

 

Al jaren werken beide organisaties samen aan de ontwikkeling van kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht. We zijn van mening dat deze samenwerking tussen SOPHIA/KOA wenselijk en zinvol is met het oog op het realiseren van een doorgaande leer- en ontwikkellijn van kinderen. De besturen van beide organisaties beogen dan ook deze samenwerking in de toekomst verder te intensiveren.

 

Deze samenwerking uit zich in de 4 speel-ontwikkel-leerpleinen waar onderwijs, opvang, ouders, opvoeding en ontspanning met elkaar verweven zijn. Waar ouders betrokken worden bij de groei en ontwikkeling van hun kind. Waar gewerkt wordt vanuit één missie, één (pedagogische) visie en met één team. Waar we samenwerken met lokale partners, verankerd in de Ambachtse gemeenschap.

 

SOPHIA en KOA zijn professionele organisaties waar elkaars professie wordt gerespecteerd en geaccepteerd. Waar uitgegaan wordt van elkaars vakmanschap en met passie de beste opvang en onderwijs aan de kinderen meegegeven wordt. Hierdoor kan het kind zich optimaal ontwikkelen van baby tot aan de leeftijd van 14 jaar. De begeleiders werken samen en maken van elkaars expertise gebruik. Zo ontwikkelt het kind zich optimaal.

 

Zoals u ook van beide organisaties gewend bent, wordt uw keuze voor opvang en/of onderwijs gerespecteerd. Uw keuze voor openbaar basisonderwijs is niet verplicht gekoppeld aan opvang bij Kinderopvang Ambacht. Andersom is uw keuze voor Kinderopvang Ambacht niet automatisch gekoppeld aan uw schoolkeuze.

 

SOL

SOL is een geweldige samenwerking waarbij kinderopvang en basisonderwijs hand in hand gaan. Om kinderen van 0-14 jaar samen te laten spelen, ontwikkelen en leren. SOL staat dan ook voor Speel, Ontwikkel, Leerplein.

 

SOL Ambacht heeft op dit moment 4 verschillende locaties, allemaal met hetzelfde doel maar hun eigen gezicht.
SOL Krommeweg
SOL de Watervlinder
SOL Villa Ambacht
SOL Admiraal

Adres

Admiraal de Ruyterlaan 1

3342 TA Hendrik-Ido-Ambacht

 

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten en links naar andere websites.

Documenten